Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

Υπουργείο Μεταφορών(Εκτύπωση των αδειών οδήγησης υπό μορφή πλαστικής κάρτας)

Υπουργείο Μεταφορών
Ενημέρωση Φωτογράφων 14/1/2009
Εκτύπωση των αδειών οδήγησης υπό μορφή πλαστικής κάρτας

...Σε συνέχεια του σχετικού και όσο αφορά στον αριθμό των απαιτουμένων απο την ισχύουσα νομοθεσία φωτογραφιών που απαιτούνται για κάθε πράξη του νέου εντύπου άδειας οδήγησης υπό μορφή πλαστική κάρτα σας γνωρίζουμε τα εξής:
α) Χορήγηση-επέκταση: απαιτούνται συνολικά 6 φωτογραφίες
β) Αντικατάσταση παλαιού εντύπου: απαιτείται 1 φωτογραφία
γ) Μετατροπή: απαιτείται 1 φωτογραφία (για την αίτηση) (ενδεχομένως και 4 φωτο για ιατρούς)
γ) Ανανέωση: απαιτούνται 5 φωτογραφίες
ε) Αντίγραφο: απαιτείται 1 φωτογραφία
στ) Διόρθωση προσωπικών στοιχείων: απαιτειται 1 φωτογραφία
ζ ) Περιορισμός: απαιτείται 1 φωτογραφία (ενδεχομένως και 4 φωτο για ιατρούς)


Δείτε και την σελίδα που ακολουθεί.
www.ekpaideftis.gr
Έχει την επίσημη ενημέρωση από την ΠΟΕΕΟΑΜ (Σχολές Οδηγών)