Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009

ΝΕΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

Σας ενημερώνουμε ότι τα νέα διπλώματα οδήγησης υπό μορφή πλαστικής κάρτας θα εφαρμόζονται από 19-1-2009.
Για την χορήγηση νέου διπλώματος απαιτούνται έξι (6) φωτογραφίες .
Για την ανανέωση απαιτούνται πέντε (5) φωτογραφίες.
Οι φωτογραφίες είναι βιομετρικές όπως των διαβατηρίων και θα τυπώνονται στην Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εντός των ημερών όλα τα σχετικά αλλά και η εγκύκλιος του Υ. Μ.Ε θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΦΑ.

Για την ιστοσελίδα του Υ.Μ.Ε πληκτρολογήστε: www.yme.gr