Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

ΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Την Δευτέρα 8 Ιουνίου εορτή του Αγίου Πνεύματος, όπως κάθε χρόνο, είναι και ημέρα εορτής των φωτογράφων.
Η ημέρα αυτή, εκτός από τα σημειολογικά κριτήρια του θρησκευτικού δρώμενου που παραλληλίζονται με αυτά της φωτογράφισης, επιλέχτηκε από τους ιδρυτές του συνδικαλισμού στον κλάδο μας και για τον λόγο ότι είναι αργία για όλο τον δημόσιο τομέα όπως και για μια σειρά άλλων επαγγελμάτων (ηλεκτρολόγοι, κουρείς, κλπ.) άρα η κίνηση στην αγορά είναι περιορισμένη.
Παρακαλούμε ενημερώστε τα μέλη σας ότι τα φωτογραφεία την ημέρα αυτή θα μείνουν κλειστά.
Παλιότερα ήταν μια καλή ευκαιρία για συνεύρεση των συναδέλφων και τα σωματεία διοργάνωναν ( κάποια διοργανώνουν ακόμα ) εκδρομές ή άλλες δραστηριότητες.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ο.Φ.