Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κ Α Δ 2008

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΔ 2008.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Π.Ο.Φ74.2 Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.20.1 Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλμ, εκτός των κινηματογραφικών, που έχουν εκτεθεί στο φως
74.20.11 Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλμ, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί
74.20.12 Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλμ, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, για αναπαραγωγή offset
74.20.19 Παραγωγή άλλων φωτογραφικών πλακών και φιλμ που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί
74.20.2 Εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες
74.20.21 Υπηρεσίες φωτογραφικών πορτραίτων
74.20.21.01 Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων εντός και εκτός studio
74.20.21.02 Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων με εκτύπωση ασπρόμαυρων ή/και έγχρωμων φωτογραφιών, σε εργαστήρια τρίτων
74.20.22 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες
74.20.23 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων
74.20.23.01 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio
74.20.24 Υπηρεσίες αεροφωτογραφιών
74.20.29 Άλλες εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες
74.20.29.01 Υπηρεσίες ιατρικής και βιολογικής φωτογράφισης
74.20.29.02 Υπηρεσίες μικροφωτογράφισης
74.20.29.03 Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης
74.20.3 Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες
74.20.31 Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών
74.20.31.01 Υπηρεσίες αντιγραφής φιλμ και οπτικοακουστικών μέσων
74.20.31.02 Υπηρεσίες γρήγορης εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών
74.20.31.03 Υπηρεσίες εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών
74.20.32 Υπηρεσίες αποκατάστασης και ρετουσαρίσματος φωτογραφιών
74.20.39 Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.