Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Η ΠΟΦ απέστειλε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στο φορολογικό σύστημα της χώρας .
Μετά το ΔΣ την Δευτέρας 11 Ιανουαρίου η ΠΟΦ ανακοινώνει για ενημέρωση των μελών της-φωτογράφων .• Κάθε επιχείρηση να φορολογείται ανάλογα με τα έσοδα και τα έξοδά της, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και τα παραστατικά στοιχεία που αποτελούν την μοναδική πηγή προσδιορισμού των κερδών της

• Όχι στα αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού εσόδων των επιχειρήσεων

• Κλείσιμο των χρήσεων λίγους μήνες μετά την κατάθεση των δηλώσεων στην Εφορία. Κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος των ανέλεκτων χρήσεων

• Όχι στην αύξηση του Φ.Π.Α.

• Όχι στην αύξηση των συντελεστών καθαρού κέρδους

• Κατάργηση του χαρτοσήμου στην ενοικίαση καταστημάτων

• Όχι στην ομηρία του επανελέγχου στις χρήσεις που έχουν περαιωθεί

• Όχι στην κατάργηση του αφορολόγητου ορίου αλλά αύξησή του.

• Κάθε επιχείρηση να φορολογείται ανάλογα με τα έσοδα και τα έξοδά της, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και τα παραστατικά στοιχεία που αποτελούν την μοναδική πηγή προσδιορισμού των κερδών της

• Όχι στα αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού εσόδων των επιχειρήσεων

• Κλείσιμο των χρήσεων λίγους μήνες μετά την κατάθεση των δηλώσεων στην Εφορία. Κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος των ανέλεκτων χρήσεων

• Όχι στην αύξηση του Φ.Π.Α.

• Όχι στην αύξηση των συντελεστών καθαρού κέρδους

• Κατάργηση του χαρτοσήμου στην ενοικίαση καταστημάτων

• Όχι στην ομηρία του επανελέγχου στις χρήσεις που έχουν περαιωθεί

• Όχι στην κατάργηση του αφορολόγητου ορίου αλλά αύξησή τουΠροτάσεις Π.Ο.Φ για Ο.Α.Ε.Ε και Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε

  • Για την τόνωση της ρευστότητας γίνεται επιτακτική η ανάγκη τραπεζικής δανειοδότησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με εγγύηση του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. με στόχο την απ’ ευθείας κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εφορία κτλ. καθώς και την εξασφάλιση κεφαλαίων για κάλυψη άλλων υποχρεώσεών τους.

  • Να ενεργοποιηθεί επίσης το 4% του Φ.Π.Α για τα Ασφαλιστικά Ταμεία.για το ΔΣ
Ο πρόεδρος Αλεξίου Κ. Ο Γραμματέας Τσιάπας Ζήκος