Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΓΑΦΩΝ

Η ΕΚΦΑ ενημερώνει τα μέλη της για την δημουργία blog της Αγωνιστικής Συνεργασίας Φωτογράφων.
Παραθέτουμε τα στοιχεία :

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
http://agosynfoto.blogspot.com
e-mail: agosynfoto@yahoo.gr

Για την Αγωνιστική Συνεργασία Φωτογράφων
Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΦΑ

Σαχινίδης Στάθης
Κωστόπουλος Βασίλης
Κωνσταντινίδης Γιώργος
Ανδρονιάδης Ηλίας.