Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΦΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ.


Κοινοποίηση προς: Μέλη Ε.Κ.Φ.Α ,Π.Ο.Φ , Ο.Β.Σ.Α

Συνάδελφοι,

Το ΔΣ της ΕΚΦΑ υπενθυμίζει την μόνιμη και πάγια θέση του για Νομοθετική Κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας.
Επικαιροποιούμε την θέση μας αυτή διότι ως γνωστό γίνονται προσπάθειες όχι απλώς μη κατοχύρωσης αλλά και κατάργησης της κατ΄έθιμον Αργίας .
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Διαμαντόπουλος Σπύρος
Αθήνα 21 Γενάρη 2011