Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

3ο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΚΦΑ

Παρασκευή 8 Απρίλη 2011 στις 9.15 το βράδυ.

Θέματα :
1. Επαναξιολόγηση οικονομικής Προσφοράς για το πρόγραμμα, κατόπιν ένστασης της Εταιρείας ΄΄MASTER AE΄΄.
2. Προγραμματισμός δράσης της ΕΚΦΑ από το νέο ΔΣ για την περίοδο 2011-2012.
3. Εκτίμηση της προόδου του προγράμματος για την εκδήλωση της 13ης Απρίλη .

Στα γραφεία Παρασκευή 8 Απρίλη 2011 στις 9.15 το βράδυ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Ο Πρόεδρος Διαμαντόπουλος Σπύρος