Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, Επειδή έρχονται πολλά mail στην ΕΚΦΑ και στην ΠΟΦ σχετικά με τα δημοσιεύματα για τις νέες αστυνομικές ταυτότητες ,καθώς και ανακοινώσεις από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης , θέλω να σας ενημερώσω ότι: Άσχετα με το αν είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα ψηφιακών ταυτοτήτων , χρειάζεται νομοσχέδιο ή έστω υπουργική απόφαση. Με α δεδομένο ότι η Κυβέρνηση είναι υπηρεσιακή , και με β δεδομένο πως για να σχηματισθεί νέα Κυβέρνηση με βάση το σύνταγμα χρειάζεται τουλάχιστον 8 ( οκτώ ) ημέρες, η όποια ενεργεία για συναντήσεις με Υπουργό ή Γραμματείς Υπουργείων δεν μπορεί να γίνουν νωρίτερα από τις 25/06/2012. Εμείς παίρνουμε όλα τα νομικά και συνδικαλιστικά μέτρα ώστε να είμαστε έτοιμοι για αυτές τις συναντήσεις. Εφόσον σχηματιστεί Κυβέρνηση θα έχετε άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Ο Πρόεδρος της ΕΚΦΑ Διαμαντόπουλος Σπύρος