Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Η Ε.Κ.Φ.Α καλεί τα Μέλη   στο περίπτερο της , όπου θα


 εκτεθούν έργα Συναδέλφων.