Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΑ

Αρ. Πρωτ: 907                                                            Πέμπτη 10 Μαρτίου  2016
                                                                                                                               
Θέμα:       Πρόσκληση στην  Γενική Απολογιστική Συνέλευση  της ΕΚΦΑ


Αγαπητοί Συνάδελφοι , 

Η ΕΚΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ .

Η  Γενική Συνέλευση γίνεται  στις 16/3/16 .
Αν δεν υπάρχει  απαρτία  επανάληψη στις 23/3/16 .
Και σε περίπτωση μη απαρτίας :

ΟΡΙΣΤΙΚΑ  ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΘΕΙ  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Στις 5.00 μμ .
Στο κτήριο της ΓΣΕΒΕΕ .
Καποδιστρίου  24     3ος όροφος .


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

  1. Εκλογή Προεδρείου
  2. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός  από 01/03/2015 έως 29/02/2016   
  3. Προϋπολογισμός
  4. Πρόγραμμα δράσης
  5. Έγκριση  Οικονομικού και Διοικητικού απολογισμού
  6. Ανακοινώσεις –Προτάσεις


Η παρουσία σας είναι απαραίτητη για την  λειτουργία της ΕΚΦΑ .
Η ενημέρωση   με email     είναι επίσημη .
Δεν θα σταλούν επιστολές με ΕΛΤΑ .


Θα γίνει υπενθύμιση και προ της Γενικής Συνέλευσης με νεότερη ηλεκτρονική ενημέρωση σας  .
Για την ΕΚΦΑ
Ο πρόεδρος                          Ο  γ. γραμματέας

Διαμαντόπουλος Σπύρος                Κυριακίδης Ζήσης