Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Σημαντική ανακοίνωση για τα τερματικά POS


Παραθέτουμε τις αναρτήσεις σε καλύτερη ανάλυση: