Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ  ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η.Μ.Α

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου με το ΥΠΕΚΑ σας ενημερώνουμε  :

Διευκρινίστηκε ότι το μητρώο αποβλήτων αφορά αυτούς που για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις τους υπόκεινται σε περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις .

Οι  κατηγορίες Α1 Α2 & Β  .

Με δεδομένο ότι τα Φωτογραφεία είτε έχουν mini lamb είτε όχι , δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες δεν υποχρεούνται να ενταχθούν στο ΗΜΑ  .

Αθήνα 28/02/2017