Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/4 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΦΑ 2017https://external.fath3-1.fna.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQBDQLiRGgPGrCBg&w=296&h=197&url=https%3A%2F%2Fscontent.fath3-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-0%2Fp296x100%2F17553942_1275442972505378_1545753213388504023_n.jpg%3Foh%3Ded937995db5d8c6545bf38d20a4226bf%26oe%3D5999F01C&cfs=1&upscale=1&_nc_hash=AQBpQ6Rnje1Rm3F-

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ , ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .