Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

Υπενθύμιση

Οι συνάδελφοι να έχουν αναρτημένες τις τιμές που αφορούν στην παροχή υπηρεσίας των φωτογραφιών για : Ταυτότητα –Βιομετρική Διαβατηρίου-Βιομετρική Διπλώματος και άλλων φωτογραφιών πχ για βιβλιάρια –πιστοποιητικά κ.α έγγραφα.